GRĮŽTI

AV instaliacijose apjungiama labai įvairi technika, – kompiuteriai, vaizdo konferencijų įranga, vaizdo kameros ar mobilieji prietaisai, kurie perduoda skirtingų formatų ir įvairios skiriamosios gebos vaizdo signalus. Norinti užtikrinti stabilų bei patogų sistemos veikimą, reikalingi vaizdo formato skeileriai.

Mes siūlome „Extron“ vaizdo skeilerius, kurie užtikrina AV įrenginių vaizdo formatų suderinamumą. Susisiekite su mumis ir mes padėsime pasirinkti tinkamą vaizdo skeilerį.

EDID valdymas

EDID signalo šaltinio ir ekrano suderinamumas yra vienas pagrindinių uždavinių skirstant HDMI, DVI ir VGA tipo signalus. EDID priklauso nuo techninių ekrano ar projektoriaus galimybių ir prie jo prijungto signalo šaltinio. Ekranas ar projektorius nurodo tinkamiausią skiriamąją gebą ir spartą, o tada šaltinis perduoda reikiamos skiriamosios gebos ir spartos signalą. Taip sistemos parengimas darbui yra supaprastinamas. Nutrūkus šiam duomenų mainų ryšiui, kai šis yra išjungiamas ar kai pakeičiamas šaltinis, transliuojamas vaizdas gali užtrukti, vėluoti ar visiškai pradingti. Be to, jei šaltinio skiriamoji geba neatitinka ekrano parametrų, transliuojamas vaizdas gali būti neryškus arba iškraipytas. Todėl tinkamas EDID valdymas yra būtinas, siekiant užtikrinti aukštos kokybės vaizdą ir tikslumą.

„Extron“ keitikliuose įdiegta išskirtinė „Extron“ technologija „EDID Minder®“ automatiškai valdo sujungtų prietaisų EDID ryšį ir užtikrina, kad visi signalų šaltiniai būtų tinkamai parengti ir patikimai siųstų reikiamus vaizdo signalus. Kita „Extron“ keitikliuose įdiegta EDID valdymo funkcija „EDID Emulation“ leidžia viduje išsaugoti laisvai pasirenkamus EDID parametrus ir perduoti juos šaltinio prietaisui. Šios savybės užtikrina stabilų vaizdo signalo perdavimą, kuris itin pravartus, kai kelių šaltinių AV sistemose naudojami skirtingų parametrų ekranai.

„Key Minder®“

Norint patikimai perduoti apsaugotą skaitmeninį vaizdo turinį, visi susiję signalų kanalai turi būti visiškai suderinti su didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos sistema (HDCP). Kitu atveju vaizdo perteikti nepavyks. Svarbus yra ir HDCP kodo apsikeitimas, jei sistemoje naudojami keletas vaizdo šaltinių ir ekranų. Gero ryškumo multimedijos sąsajos (HDMI) apsaugoto turinio signalams perduoti „Extron“ keitikliuose yra įdiegta išskirtinė „Extron“ technologijos funkcija „Key Minder“, dėl kurios tarp įvesties ir išvesties prietaisų nuolat vykdomas signalų patikrinimas ir HDCP kodavimas, taip užtikrinamas greitas ir patikimas signalų perjungimas. Kai kurie keitiklių modeliai teikia vaizdinį HDCP patvirtinimą. Kai iš HDMI šaltinio gaunamas HDCP užkoduotas turinys, keitiklis bet kokiam prietaisui, sujungtam su HDCP nesuderintu ekranu, perduoda žalios spalvos signalą. Taip gaunamas momentinis pranešimas apie apsaugotą turinį, kurio ekrane rodyti negalima.

„Auto-Image™“

„Extron“ keitikliuose įdiegta „Auto-Image“ funkcija automatiškai įvertina gaunamo vaizdo signalo parametrus ir nustato bendrą taškų, aktyvių taškų ir aktyvių linijų skaičių bei pradžios taškus horizontalia ir vertikalia kryptimi. Šie tiesiogiai matuojami parametrai užtikrina tinkamai perduodamą vaizdą, kuris bus reikiamų gabaritų ir padėties, taip sutaupant laiko ir pastangų, kurių reikia norint nustatyti naujai prijungto šaltinio perduodamą vaizdą; tai ypač aktualu, kai prie sistemos prijungiamas naujas nešiojamasis kompiuteris. Funkcija „Auto-Image“ užtikrina sklandų kasdienį darbą, t. y. greitesnį šaltinių apkeitimą, išvengiant vaizdo signalo analizės ir nustatymų procedūrų. Naudotojas paprasčiausiai spusteli priekiniame valdymo skydelyje esantį mygtuką ir „Auto-Image“ funkcija automatiškai tikslina ir taiso bet kokius perduodamo vaizdo neatitikimus.

Automatinė įvesties atmintis ir automatinis įvesties formato aptikimas

Rankinis vaizdo gabaritų, padėties ir kitų parametrų nustatymas tampa būtina procedūra, kai vaizdo įvesties perimetruose yra neaktyvių zonų ir funkcija „Auto-Image“ negali atpažinti tikrosios aktyviosios vaizdo zonos. Automatinės įvesties atminties funkcija įsimena šiuos rankomis padarytus pakeitimus ir kitą kartą prijungus tą patį šaltinį greitai pritaiko atmintyje išsaugotus nustatymus. Papildomai kai kurie „Extron“ keitiklių modeliai gali būti nustatyti taip, kad aptiktų kiekvienos įvesties signalo formatą ir automatiškai pakeistų savo konfigūraciją, taip užtikrindami tinkamą signalo iškodavimą ir apdorojimą. Ši automatinio įvesties formato aptikimo funkcija sumažina reikiamų matricinio jungiklio išvesčių skaičių ir sistemos kainą, be to, pagerina sistemos valdymo galimybes.

Suderintų vaizdo parametrų įvairovė ir kraštinių santykio kontrolė

Siekiant užtikrinti, kad sistema veiktų su skirtingais vaizdą perduodančiais šaltiniais, „Extron“ keitikliai tinka didelei vaizdo parametrų įvairovei ir skirtingiems vaizdo formatams. Šie suderinti parametrai ir formatai yra reguliariai atnaujinami, be to, yra galimybė pasirinkti išvesties parametrus, atitinkančius turimus vaizdo perdavimo prietaisus. „Extron“ keitikliai turi patogią kraštinių santykio valdymo funkciją, kuri itin naudinga, kai vaizdo signalo parametrai neatitinka ekrano kraštinių santykio. Užpildymo režimas leidžia užpildyti visą ekraną, o sekimo režimas išsaugo originalų įvesties signalo perduodamo vaizdo kraštinių santykį.

Vidiniai tikrinimo šablonai

Tikrinimo šablonai yra ypač svarbūs AV prietaisams kalibruoti ir nustatyti. „Extron“ keitikliuose įdiegta keletas vidinių tikrinimo šablonų, tokių kaip „crop“ ar „crosshatch“. Su šiais tikrinimų šablonais paprasta nustatyti vaizdo įrašo parametrus, užtikrinančius profesionalų kokybišką vaizdą.

Nuotolinis konfigūravimas ir valdymas

Visi „Extron“ keitikliai turi įdiegtą nuotolinio konfigūravimo ir valdymo per RS-232 ir „Extron SIS™“ (angl. Simple Instruction Set – SIS) komandinį protokolą funkciją. Daugelyje modelių taip pat įdiegtos valdymo per eternetą ir universaliosios jungties (USB) galimybės. Integruotos valdymo naršyklės ir GUI programinė įranga leidžia patogiai kontroliuoti reikiamas funkcijas ir užtikrinti aukštos kokybės vaizdą bei profesionaliai pateikiamus pristatymus.

Kategorijos

„Extron“ siūlo kelis skenavimo keitiklių modelius ir keitiklių kategorijas, tinkamas įvairiems skirtingų situacijų poreikiams.

Vaizdo įrašo keitikliai

Vaizdo įrašo keitikliai įprastai naudojami standartinių vaizdo signalų, pavyzdžiui, komponentinio vaizdo, „S-video“ ir sudėtinio vaizdo, parametrams pakeisti į didelės skiriamosios gebos išvesties signalus, įskaitant HDTV. Daugelis šios kategorijos keitiklių turi įdiegtas įvesties perjungimo, kraštinių santykio keitimo ir „Quad“ standarto vaizdo iškodavimo funkcijas, aktualias dirbant įvairiose pasaulio rinkose. Žr. vaizdo įrašo keitiklius.

Vaizdo įrašų, RGB ir DVI/HDMI keitikliai

Vaizdo įrašų, RGB ir DVI/HDMI keitikliuose įdiegta pažangi parametrų keitimo technologija, leidžianti keisti HDMI, DVI, RGB, komponentinio, „S-video“, sudėtinio ir papildomai SDI vaizdo formatus į vieno skiriamosios gebos lygio išvestį, išsaugant geriausią perduodamo vaizdo kokybę. Šie keitikliai gali perduoti signalus HDTV dažniais ir keliais išvesties dažniais, tinkamais kompiuterių, plazminiams ar LCD ekranams. Žr. vaizdo įrašų, RGB ir DVI/HDMI keitiklius

RGB-DVI/HDMI keitikliai

RGB-DVI/HDMI keitikliai keičia įeinantį analoginį komponentinį vaizdo signalą ir RGBHV signalus į DVI arba HDMI signalus. Jie puikiai tinka, kai kartu su analoginio RGB ar kompiuterinio vaizdo signalų šaltiniais arba esamoje RGB sistemos aplinkoje naudojami DVI arba HDMI ekranai. Šiuos keitiklius taip pat galima naudoti sistemose, kur pageidaujamas iš įvairių šaltinių gaunamų signalų keitimas į vieną bendros skiriamosios gebos išvesties signalą. Žr. RGB-DVI/HDMI keitiklius.

Universalūs signalų procesoriai

Universalūs signalų procesoriai susieja plačias mastelio keitimo galimybes ir perjungimo, keitimo bei kodavimo funkcijas. Šie procesoriai gali priimti ir keisti įvairiausių tipų signalus į bet kokių tipų signalus ir atitikti bet kokios sistemos reikalavimus. Žr. universalius signalų procesorius.

Papildymo procesorius

Papildymo procesoriai palengvina transliuojamos vaizdo įrašo arba didelės skiriamosios gebos kompiuterinės grafikos papildymą įvairiais grafiniais elementais – formomis, linijomis, rodyklėmis ar tekstu. „Extron“ papildymo procesorius leidžia papildyti tiesioginį AV pristatymą grafiniais ir tekstiniais elementais ir keisti bei supaprastinti mastelį, o visa tai kartu mažina bendrąsias sistemos išlaidas. Šiame procesoriuje įdiegta intuityvi grafinė sąsaja leidžia naudojantis jutikliniu ekranu ir (arba) klaviatūra bei pele lengvai papildyti vaizdą grafiniais ar tekstiniais elementais. Papildymo procesorius suderintas su įprastais analoginio ir skaitmeninio vaizdo signalų formatais, įskaitant RGB, DVI ir HD-SDI. Žr. papildymo procesorius.

Profesionalūs jungikliai

Profesionalūs jungikliai skirti standartiniams vaizdo, HDTV ir kompiuterinio vaizdo signalams kokybiškai perjungti į didelės skiriamosios gebos vaizdo signalus, įskaitant HDTV. Papildomai jie leidžia perjungti skirtingus įvesties kanalus, nenutraukiant rodomo vaizdo ir sukuriant sklandų perėjimą, taip užtikrinant profesionalų bet kokio pristatymo pateikimą. Žr. profesionalius jungiklius.

Matriciniai jungikliai

„Extron“ matriciniai jungikliai sukurti situacijoms, kur būtina įvesties signalus perjungti įprastais vaizdo išvesties signalais. Matriciniai jungikliai gali būti dviejų tipų: ISM 482 su dviem nepriklausomais gerų darbinių savybių išvesties kanalais, kurių kiekvienas turi pasirenkamą išvesties dažnį, ir ISM 842 su moduliniu daugiakanaliu jungikliu, galinčiu dirbti su keturiomis viena nuo kitos nepriklausomomis išvesties plokštėmis. Žr. matricinius jungiklius.

„Scan“ keitikliai

„Extron“ „Scan“ keitikliai pritaiko didelės skiriamosios gebos kompiuterių ir vaizdo signalus darbui su standartinių parametrų ekranais. „Extron“ gaminami „Scan“ keitikliai pasižymi skirtingomis savybėmis ir funkcionalumu. Žr. „Scan“ keitiklius.

+ Daugiau
How to enable JavaScript in your browser